CineNoord:  film midden in de wijk voor jong en oud

   

Stichting CineNoord


Algemene gegevens

Vestigingsadres:


Statutaire naam:
RSIN:
Molensingel 26
3043 KA Rotterdam

Stichting CineNoord
853174532

Stichting CineNoord heeft een ANBI-status

Contactgegevens
Telefoon:
Website:
Algemeen mailadres:
+31 6 4777 7347
www.cinenoordrotterdam.nl
mail@cinenoordrotterdam.nl

Doelstelling van de ANBI-organisatie
Doelstelling: Statutair is vastgesteld dat de stichting ten doel heeft: “het organiseren van filmvoorstellingen, evenementen, lezingen, debatten, cultuureducatie en andere aanverwante activiteiten, in het bijzonder op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen. Een en ander in de ruimste zin des woords.”
Daarmee levert CineNoord een bijdrage aan de kwaliteit van haar omgeving, de versterking van de sociale structuur en betrekt zij in het bijzonder jongeren in het culturele leven.

Beleidsplan
Beleidsplan:
Hoofdlijnen beleidsplan:
Projectplan CineNoord 2022
Stichting CineNoord wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Rotterdam-Noord e.o. Dit wil zij bereiken door onder andere te fungeren als een ontmoetingsplek waar verschillende activiteiten plaatsvinden voor een zo breed mogelijk publiek. De kernactiviteiten bestaan uit het organiseren van filmvoorstellingen, evenementen en cultuureducatie. Tijdens deze activiteiten wordt altijd inhoudelijke verdieping geboden door middel van bijvoorbeeld een inleiding door een regisseur of een lezing van een spreker die aansluit bij de te vertonen film. Cultuureducatie richt zich in het bijzonder op jongeren. CineNoord wil deze groep een kans bieden de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Voor komende jaren heeft CineNoord de ambitie een nog breder publiek aan te spreken. In samenwerking met nieuwe en bestaande partners worden er nieuwe en waardevolle programmaonderdelen ontwikkeld. Om voor de activiteiten financiële middelen te genereren wordt er actief ingezet op het werven van nieuwe fondsen en sponsoren.

Bestuurssamenstelling Lian Meijaard
Rosh Abdelfatah
Mark Oskam

Beloningsbeleid bestuur De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Beloningsbeleid personeel Stichting CineNoord werkt samen met freelancers en vrijwilligers en heeft zelf geen personeel in dienst.

Verslag uitgeoefende activiteiten Inhoudelijk jaarverslag 2020

Financiële verantwoording Financieel jaarverslag 2020